Projektovanje po narudžbini

Simetri je preduzeće u osnivanju koje se bavi projektovanjem elektronskih uređaja, a u toku je pripremanje proizvodnje.

Saradnici u projektima su specijalisti u oblastima: matematike, hemije, metalurgije, programiranja, automatskog upravljanja i industrijskog dizajna.

Naše razvojne projekte odlikuju kompetentnost, matematički modeli za sve osnovne elemente i detaljni proračuni. Od početka rada Simetrija, 1991. godine, do sada, stekli smo iskustvo u sledećim oblastima:

1) elektrotehnika i elektronika
- teorija električnih kola
- teorija magnetskih kola
- analogna elektronika
- klasična digitalna elektronika (uključujući i male mikroprocesore)
- prekidački izvori napajanja
- visokofrekventni sklopovi
- termodinamika elektronskih komponenti i sklopova
- pouzdanost i klimatska ispitivanja
- elektromagnetska kompatibilnost

2) metode i postupci merenja
- metode merenja: električne, elektrohemijske, pneumatske, optičke
- statistička obrada rezultata merenja i merna nesigurnost
- analogna obrada mernih signala
- konstruisanje senzora i aktuatora

3) industrijski dizajn

4) sprega čovek - mašina (user interface).

Za potpuni pregled razvojnih projekata kao i proizvoda, videti
Registar projekata.

Pogledajte i O nama.

Linkovi

Tema

Format

Veličina

O nama

HTML

 

Slike

HTML

 

Pregled proizvoda

PDF icon

1,547 MiB

Publikacije i napisi

HTML

 

Registar projekata

XL

131 KiB

FORWARD   m        BACKWARD   m               HOME   m Početak               E-MAIL 1   m E-pošta               © 2000 – 2023. Symmetry